Suruhanjaya Tenaga

Jawatan kosong Suruhanjaya Tenaga dengan gaji RM3,500 – RM6,750: Ambilan Julai 2024

Untuk yang sedang mencari pekerjaan dan jawatan kosong, pihak Suruhanjaya Tenaga kini sedang membuka kekosongan jawatan bagi mereka yang berminat. Oleh itu, warganegara Malaysia adalah dipelawa bagi mengisi kekosongan jawatan-jawatan yang ditawarkan.

Calon juga dikehendaki meneliti maklumat, syarat-syarat kelayakan, bidang tugas dan cara memohon bagi jawatan-jawatan yang ditawarkan. Berikut adalah maklumat lanjutnya: –

Jawatan Kosong Suruhanjaya Tenaga

 1. EKSEKUTIF – LATIHAN & PEMBANGUNAN
  • Penempatan: Putrajaya
  • Taraf Jawatan: Kontrak
  • Gaji: RM3,500 – RM5,200
 2. EKSEKUTIF – KEWANGAN
  • Penempatan: Putrajaya
  • Taraf Jawatan: Kontrak
  • Gaji: RM4,000 – RM6,000
 3. EKSEKUTIF – PENGURUSAN DATA
  • Penempatan: Putrajaya
  • Taraf Jawatan: Kontrak
  • Gaji: RM4,500 – RM6,750
 4. SETIAUSAHA SURUHANJAYA
  • Penempatan: Putrajaya
  • Taraf Jawatan: Kontrak
  • Gaji: RM3,500 – RM5,000

Syarat-syarat Kelayakan

EKSEKUTIF – LATIHAN & PEMBANGUNAN

 • Ijazah dalam Pengurusan Sumber Manusia / Pentadbiran Perniagaan / Pendidikan & Latihan atau bidang pengajian lain yang berkaitan daripada universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan; Pemohon dengan ijazah sarjana akan mempunyai kelebihan tambahan;
 • Minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang latihan dan pembangunan atau peranan yang serupa;
 • Berdaya dan berpengetahuan dalam prosedur dan polisi latihan.
 • Mempunyai kemahiran interpersonal yang baik dan kemahiran analisis yang kuat;
 • Mempunyai pandangan yang positif, berdisiplin dan berorientasikan hasil;
 • Fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, baik tulisan mahupun lisan.

EKSEKUTIF – KEWANGAN

 • Memiliki sekurang-kurangnya ijazah Sarjana Muda Perakaunan / Kewangan atau mana-mana bidang berkaitan daripada Universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan; Pemohon dengan ijazah sarjana akan mempunyai kelebihan tambahan;
 • Minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam perakaunan/kewangan atau peranan yang serupa;
 • Mempunyai tahap kemahiran profesional dan/atau pengetahuan yang ditetapkan dalam pengurusan kewangan dan sentiasa mengikuti perkembangan dan trend dalam bidang kepakaran.
 • Mempunyai pemahaman yang luas tentang pengurusan kewangan dan prinsip ekonomi untuk memastikan keputusan fiskal yang kukuh dan bertanggungjawab.
 • Mempunyai kemahiran interpersonal yang baik dan kemahiran analisis yang kuat;
 • Menunjukkan usaha wajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
 • Mempunyai pandangan yang positif, berdisiplin dan berorientasikan hasil;
 • Fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, baik tulisan mahupun lisan.

EKSEKUTIF – PENGURUSAN DATA

 • Memiliki sekurang-kurangnya ijazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat / Sains Data atau mana-mana bidang berkaitan daripada Universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan; Pemohon dengan ijazah sarjana akan mempunyai kelebihan tambahan;
 • Minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam pengurusan data atau peranan yang serupa;
 • Kemahiran dalam alat dan teknik analisis data (cth., SQL, Python), Pengetahuan tentang konsep Ekstrak, Pemindahan dan Muatkan Data (ETL), alatan dan struktur data;
 • Pemahaman kukuh tentang prinsip pengurusan data, metodologi dan amalan terbaik;
 • Pengetahuan kerja tentang peraturan keselamatan dan privasi data;
 • Mempunyai kemahiran interpersonal yang baik dan kemahiran analisis yang kuat;
 • Menunjukkan usaha wajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
 • Mempunyai pandangan yang positif, berdisiplin dan berorientasikan hasil;
 • Fasih dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, baik tulisan mahupun lisan.

SETIAUSAHA SURUHANJAYA

 • Ijazah Sarjana Muda Undang-undang / Pengurusan Korporat/ Pentadbiran Perniagaan daripada Universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan dan diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga;
 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam fungsi kesetiausahaan atau dalam bidang perundangan;
 • Kemahiran analisis dan penyelidikan yang kuat;
 • Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang berkesan;
 • Mempunyai pandangan yang positif, berdisiplin dan berorientasikan hasil;
 • Penguasaan cemerlang kedua-dua bahasa Malaysia dan Inggeris bertulis dan pertuturan.

Cara Memohon

Untuk yang menepati syarat-syarat kelayakan, permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian (online) di hebahan rasmi kekosongan jawatan. Pemohon juga perlu memastikan hanya memohon jawatan yang selaras dengan kelayakan yang telah ditetapkan sahaja.

Hanya permohonan calon yang diterima sebelum atau pada tarikh tutup iklan akan diproses. Dimaklumkan juga bahawa permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.

Maklumat rasmi kekosongan jawatan dan permohonannya sila rujuk DI SINI.

Related Posts